Generel Info

Om COVID-19 testen

Privatpersoner/Erhverv

Medicals Nordic tilbyder privatpersoner samt firmaer en COVID-19 test med svar indenfor 15 minutter.

Testen er en hurtig kvalitativ antigentest, som viser, om der er aktivt Covid-19 virus tilstede i en sekretprøve hos vedkommende.

En test med hurtigt svar er essentiel i smitteopsporingen af COVID-19 infektioner. Testen er tiltænkt som en initial screeningstest i forbindelse med bekæmpelsen af COVID-19 pandemien. Konsekvensen af lang ventetid på test kan være kostbar både for privatpersoner samt firmaer, menneskeligt såvel som økonomisk. 

Testen er oplagt til personer, som ønsker en akut screening inden forretningsmøde, TV-produktion, rejse, arbejde, skole, sport, lægekonsultation, privatarrangement eller lignende. 

For erhvervskunder kan testen være effektiv som løbende screening af medarbejdere mhp. at undgå og begrænse smittespredning af COVID-19-virus, specielt i relation til spredning via asymptomatiske personer (personer uden symptomer som kan smitte) med COVID-19 infektion.

Testen er, efter vores vurdering, på baggrund af det hurtige svar og pris, yderst relevant og effektiv som supplement til den offentlige teststrategi, da der kan iværksættes de nødvendige foranstaltninger hurtigt.

Kontakt os på evanoes@medicalsnordic.dk eller telefon 31905959 mhp. oprettelse af eksklusiv firmaaftale eller yderligere info.

Medicals Nordic Mobility

ON-SITE test:

Ved behov kan Medicals Nordic udføre COVID-19 ON-SITE testning på firmaadresse, privat adresse eller anden lokation fx. i forbindelse med TV-produktioner, konferencer, møder, private arrangementer m.m. 

Vi har mange gange påvist positive tilfælde med COVID-19 ved sådanne lejligheder og dermed været medvirkende til at stoppe eller begrænse smittespredningen af COVID-19.

Kontakt os på evanoes@medicalsnordic.dk eller telefon 31905959 mhp. yderligere info.

Om Covid-19 testen

Testen:
Produkt: “Panbio Covid-19 Ag Rapid Test”

Producent: Det amerikanske firma Abbott.

Testen er CE-mærket (medicinsk udstyr klasse III).

Testen er publiceret på WHO’s Emergency Use List (EUL).

Testen har en sensitivitet (andelen af påviste positive tests, som er korrekt identificeret som sådanne) på 93,3-98,2% og en specificitet på 99,4% (andelen af negative test, som er korrekt identificeret som sådanne).

For yderligere information vedr. testen se producentens hjemmeside.

Hvordan:
Testen udføres af personale, som er oplært og certificeret af Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic. Testen er en vatpindprøve, hvor der indsættes en steril vatpind i patientens mundsvælg/næsesvælg. Prøveresultatet kan aflæses ca. 15 minutter efter testning. 

Ved positivt testresultat:
Ved positivt testresultat følges op med personlig lægesamtale indeholdende rådgivning omkring isolation, karantæne, smitteopsporing samt akut lægefaglig vurdering ved symptomer på sygdom.

Derudover indsendes prøve til laboratorietest (PCR-analyse) mhp. indberetning til Statens Serum Institut og Styrelsen For Patientsikkerhed mhp. lovpligtig registrering og smitteopsporing.

Pris:
Testen koster 495 kr. Der kan betales med MobilePay samt diverse kort (Mastercard, Visa Dankort m.fl.) umiddelbart efter testningen.

Certifikat:
Der udleveres skriftligt personligt testcertifikat med resultatet.

Har du været i nær kontakt med smittet?

Hvis De har været i nær kontakt med en bekræftet COVID-19 positiv person anbefales De at læse sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Har du symptomer? 

Har De symptomer på COVID-19 se evt. mere hos Sundhedsstyrelsen.

Testet positiv?

Er De testet positiv for coronavirus se her for mere info

ANDRE SERVICES

Faq

SPØRGSMÅL & SVAR OM TESTEN Få svar på dine spørgsmål omkring quicktesten her: Teit Reuter, læge ved Charlottenlund Lægehussvarer her på gængse spørgsmål, som du måtte have i forbindelse med testen: Hvad koster testen, og

LÆS MERE

Firmaaftaler

FIRMAAFTALER FIRMA-AFTALER Medicals Nordic udvider test-kapaciteten Få COVID-19 test på 15 min. alle ugens dage kl. 6-24 Medicals Nordic tilbyder COVID-19 test fra det amerikanske firma Abbott, Panbio COVID-19 Ag Rapid Test med eksklusiv-aftale til

LÆS MERE

Medicals Nordic Mobility

Medicals Nordic udvider test-kapaciteten Få COVID-19 test på 15 min. alle ugens dage kl. 6-24 Ved behov for ON-SITE COVID-19 testning på firma-adresse, tv-produktioner, i udlandet eller på andre lokationer m.m. tilbyder Medicals Nordic Mobility

LÆS MERE