Ansvarsfraskrivelse

Enhver brug af oplysninger på medicalsnordic.dk sker på eget ansvar og er for egen risiko. Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic I/S (”Medicals Nordic”) er ikke ansvarlig for skader opstået i forbindelse med et besøg på eller ved benyttelse af oplysninger denne hjemmeside eller hjemmesider der måtte linkes til. 

Indhold og materiale på denne hjemmeside stilles til rådighed uden garanti. 

Medicals Nordic bestræber sig på, at sikre at oplysningerne på denne hjemmeside er opdaterede og korrekte, men der gives ingen garanti for oplysningernes nøjagtighed og korrekthed. Oplysninger er ikke stationære og kan ændres uden varsel.

Medicals Nordic fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for skader og økonomiske tab, som opstår ved brugen af oplysninger på hjemmesiden. Dette gælder uanset om det skyldes fejl / manglende opdatering eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller alle andre årsager. Dette gør sig også gældende for erstatning for tab som følge af skadelige programmer eller virus, der er modtaget fra hjemmesiden, bookingsiden eller fra filer og skemaer, som kan downloades via hjemmesiden.